Privacy beleid

Contactgegevens:

BV Eilandverhuur BV, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Komweg 10, met ondernemingsnummer 0782.863.739 en met E-mail: info@fietsverhuurneeroeteren.be

 (hierna genoemd ‘Eilandverhuur BV’ en/of ‘Fietsenverhuur Neeroeteren’ en/of  ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

BV Eilandverhuur is eigenares en verantwoordelijke van de uitbating Fietsenverhuur Neeroeteren gelegen te Neeroeteren, Komweg 10 en met  E-mail: info@fietsverhuurneeroeteren.be


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag via bovenstaande contactgegevens.

Interne Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming:
Frank Cuppens die kan gecontacteerd worden per post op Komweg 10, 3680 Maaseik en via e -mail op: info@fietsverhuurneeroeteren.be

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Eilandverhuur BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of ons contactformulier en/of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • facturatiegegevens
 • rijksregisternummer

 

Eilandverhuur BV registreert uw persoonlijke gegevens ten einde haar diensten ‘fietsenverhuur’ aan u te kunnen leveren.
Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens via www.fietsverhuurneeroeteren.be

zorgen wij ervoor dat dit altijd gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming, zodat u precies weet welke informatie wordt verzameld en waarom.

 

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

 • Het afhandelen van de huur van onze goederen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig
 • Als u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd en hiermee hebt ingestemd, gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden en wedstrijden.
 • Uw informatie kan ook worden gebruikt in verband met een vermoeden van fraude, en het onderzoek hiernaar.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Tevens verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden :

Wij delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder zullen wij jouw persoonsgegevens slechts met derden delen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, (zoals onze host en web beheerder)  sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons op ons adres Komweg 10 te 3680 Maaseik of op het e-mail adres  info@fietsverhuurneeroeteren.be 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy commissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fietsverhuurneeroeteren.be Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag door naar de website van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie).

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 • Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

Behalve voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden vermeld, kunnen we ook persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden: het hosten en beheren van onze website.

 

Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze services.

 

 

Een cookie is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze services bijeen te brengen.

 

De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 

 1. ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internet-sessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten.

 2. ‘permanente cookies ‘ die alleen door de website worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt.

 3. ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze web toegang controleren en analyseren.

 

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de persoonsgegevens die we van u opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze website niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

 

We maken ook gebruik van een tool met de naam Google Analytics om informatie te verzamelen over uw gebruik van de website. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan en welke pagina’s ze dan bezoeken. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u website bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze website heeft verzameld wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacy beleid van Google.

 

Verzameling van informatie door derden

Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere websites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Wij willen u er tevens op wijzen dat u in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission@privacycommission.be

 

Geschillenregeling

Onze privacyverklaring en-beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvering van voorliggende privacyverklaring zal onderworpen worden aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.

 

[versie 1.0 – augustus 2022]

 

 

Onze moderne elektrische fietsen en steps huren

Je kunt de fietsen huren voor een halve dag of voor de gehele dag. Je krijgt hier van ons een helm bij. Onze steps zijn per uur te huur.